Příklady online

obtížnost
11 - Obecná chemie I.

Proč kladně nabité alfa částice mění dráhu letu v blízkosti atomových jader?  

a) Protože jejich pohyb je náhodný. 

b) Protože ztrácejí svou rychlost. 

c) Protože je odpuzuje kladný náboj jádra. 

d) Protože se s jádrem srážejí. 

Zobrazit řešení

Zamysli se nad nábojem atomových jader a alfa částic.

Správně je c.

Alfa částice i atomová jádra mají kladný náboj a stejné náboje se odpuzují. Tím pádem, pokud se přiblíží k jádru, bude alfa částice měnit směr svého pohybu vlivem odpudivých sil.