Příklady online

obtížnost
12 - Obecná chemie I.

Pokud chceš dostat elektron z energetické hladiny M na energetickou hladinu N, co pro to musíš udělat? 

a) Dodat jádru atomu energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

b) Elektron musí vyzářit energii, která odpovídá rozdílu energií hladin N a O. 

c) Jádro musí vyzářit energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

d) Dodat elektronu energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

Zobrazit řešení

Urči si část atomu, u které dojde k energetické změně, a popřemýšlej, která z hladin M a N je energeticky výš.

Správně je d.

Pokud chceš dostat elektron z jedné hladiny na druhou, budeš dodávat nebo ubírat energii právě jemu. Energetické hladiny jsou značeny od K po Q, a protože M je v abecedě před N, bude energeticky níže, takže při přechodu na N budeme muset energii dodat.