Příklady online

13 - Obecná chemie I.

Při chemické reakci prvků dusíku a kyslíku se vždy sloučí 14 g dusíku a 32 g kyslíku. Vznikne tak sloučenina zvaná oxid dusičitý (NO2). 

obtížnost
13/a

Kolik gramů kyslíku se sloučí se 40 g dusíku? 

Zobrazit řešení

Aplikuj zákon stálých slučovacích poměrů.

14 : 32

1 : 2,286

2,286 ∙ 40

Najdeš si poměr, ve kterém prvky reagují a známou hmotnost (dusíku) vynásobíš poměrem prvku neznámé hmotnosti (kyslíku). Nebo příklad můžeš řešit trojčlenkou.

2,286 ∙ 40 = 91,4 g

Sloučí se 91,4 gramů.

obtížnost
13/b

Kolik atomů kyslíku se sloučí s jedním atomem dusíku?

Zobrazit řešení

Prohlédni si vzorec oxidu dusičitého.

Vzorec oxidu dusičitého je NO2. To znamená, že jedna molekula NO2 je tvořena jedním atomem dusíku a dvěma atomy kyslíku. Tím pádem, s jedním atomem dusíku se sloučí dva atomy kyslíku.

Dva atomy

obtížnost
13/c

Kolik gramů kyslíku se sloučí se 14 g dusíku, pokud vznikne sloučenina zvaná oxid dusný (NO)? 

Zobrazit řešení

Použij znalosti z a) a b), tedy zákon stálého slučovacího poměru a určení poměru počtu reagujících atomů ze vzorce.

32 : 2

Ze vzorce NO je zřejmé, že reaguje jeden atom dusíku s jedním atomem kyslíku, tedy poměr počtu atomů je 1 : 1. Víš, že při vzniku NO2 se slučuje 14 g dusíku se 32 g kyslíku, což odpovídá poměru 1 : 2 počtu reagujících atomů. Aby došlo k reakci 1 : 1, stačí hmotnost kyslíku vydělit 2.

32 : 2 = 16 g

Při vzniku NO z 14 g dusíku je potřeba 16 g kyslíku.